C programozási nyelv, C programozás oktatás kezdőknek
Kérdésed van? +36 70 410 1763 info@c-programozas.hu

C programozás könyvek összehasonlítása

Minden évben nagyon sokan kérdezik meg tőlem, hogy milyen programozás könyveket ajánlok az emelt szintű érettségi felkészüléshez vagy éppen az egyetemi vizsgákhoz. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy górcső alá veszem az általam jónak tartott elméleti szakkönyveket és leírom róluk a véleményemet.

Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott könyvek sorrendje nem jelent semmiféle rangsorolást.

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv

Ez a könyv minden C programozó számára kötelező, hiszen a C programnyelv alkotói írták. A könyv tematikája teljesen az alapoktól indul és a fájlkezelésig jut el. Feladatközpontú, ami azt jelenti, hogy a fejezet elején bemutat egy rövid kódot vagy kódrészletet, majd elég részletesen elmagyarázza azt. Nyelvezete nem magas szintű, kezdők számára is könnyen érthető. Haladó programozók számára is nagyon hasznosak a könyv végén elhelyezett függelékek, melyek részletesen bemutatják a nyelv alapelemeit (referencia kézikönyv), illetve a standard könyvtárak (fejfájlok) tartalmát és funkcionalitását.

Főképp az elmélet bemutatására fókuszál, de gyakorlati feladatok is találhatóak benne, amik az egyes fejezetek végén olvashatóak. Ezek a feladatok nem minden esetben komplex példák, hanem a legtöbb esetben a bemutatott példák továbbgondolásai. Ezekkel nincs is nagy baj, csak ha valaki nem érti az alap feladatot, akkor sajnos nem fogja tudni megoldani őket.

A könyvben található gyakorlati feladatok száma 97 db, melyek megoldását a könyv nem tartalmazza.

A könyv digitalizált változata az ELTE honlapján megtalálható.

Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven!

Szerintem ez a kötet az egyik legismertebb C programozás könyvek közé tartozik. Nagyon jól magyaráz, szintén feladatközpontú tankönyv. Pár soros példákon mutatja be a fejezet mondanivalóját, amit később sorról sorra részletesen taglal. A nyelvezete miatt kifejezetten kezdőknek ajánlott, kerüli a szakszavakat, sok táblázatot és ábrát alkalmaz a tanítás során. A könyv az alapoktól indul és a fájlkezelésig jut el, sőt a kíváncsi szemek betekinthetnek a Turbo C grafikus felületű programozásába is (nem érettségi és nem egyetemi anyag).

Ami jó a könyvben, hogy nagyon sok kód van benne, tehát főképp forráskódokon keresztül magyarázza el az anyagot a száraz elméleti leírások helyett. A könyv végén nagyon hasznos mellékletek sorakoznak, többek között a fejfájlok listája a bennük található függvényekkel és azok funkcióival, a könyvtári függvények tematikusan csoportosítva (karakter osztályzó, konverziós, matematikai, stb.), ASCII kódtábla, tárgymutató. A fejezetek végén ellenőrző kérdésekkel és gyakorló feladatokkal méri le az elsajátított tudást. A gyakorlatok nem kapcsolódnak a már korábban bemutatott feladatokhoz, ami nagyon jó, mert mindegyik feladat sikerélményt adhat a tanulónak.

A könyvben található ellenőrző kérdések száma 103 db, a gyakorlati feladatok száma pedig 32 db, melyek megoldása a könyvhöz csatolt CD lemezen megtalálható.

A könyv digitalizált változata az ELTE honlapján megtalálható.

Stephen G. Kochan: Programfejlesztés C nyelven

Ez a könyv is nagyon jó választás kezdő programozók számára, mert nagyon részletesen magyarázza el a C programozás alapjait. A szerző a feladatorientált programozás oktatást választotta, tehát rövid példaprogramokat mutat be kimenettel együtt (ez ritkaság), majd azokat kellő részletességgel magyarázza el. A magyarázatok nem túl szakmaiak – ami persze nem feltétlenül baj –, de ahhoz pont elegek, hogy a kódok érthetőek legyenek. Kerüli a szakszavakat, könnyel olvasható. Sok benne a szemléltető ábra, ami szerintem nagyon jól kiegészíti a magyarázatokat (főleg a memóriakezelésnél és a mutatóknál). Az ismertetett tananyag az alapoktól indul és a fájlkezelésig jut el. A mellékletek között itt is megtalálhatjuk a C nyelvet összefoglaló referencia táblázatokat és a szabvány programkönyvtárak bemutatását.

Ami nekem külön tetszik, hogy a könyv végén a szerző a gyakoribb programozási hibákra és azok elkerülési módjára is kitér. Végül, de nem utolsó sorban egy tárgymutató is helyet kapott benne, ami nagy segítség, ha valaki célirányosan keres valamit. Az egyes fejezetek végén itt is találunk elméleti és programozási gyakorlatokat vegyesen. A feladatok eléggé sokfélék, hiszen vannak rövid elméleti kérdések, korábbi feladatok folytatásai, módosításai, valamint rövid programkódok kimenetének megtippelése.

A könyvben található gyakorlati feladatok száma összesen 115 db, melyek megoldása nem található meg a könyvben.

A könyv digitalizált változata az vdocuments.mx honlapon megtalálható, ami díjmentesen le is tölthető.

Bauer Péter: C programozás I-II.

Bauer tanár úr könyve az itt bemutatottak között a legmagasabb szintű. Én magam is ebből tanultam az egyetemi tanulmányaim alatt. Nyelvezete nem éppen kezdő programozóknak ajánlott, de ezt ő is leírja a könyv elején, hogy feltételezi az olvasóról, hogy legalább egy strukturált programnyelvet jól ismer. Ennek ellenére nagyon jó könyv (kis humorral fűszerezve), de én azt mondanám, hogy haladó programozók számára. Ez a programozás könyv is az alapoktól indul és a fájlkezelésig jut el. Kevésbé feladatorientált, inkább az elmélet pontos és szakszerű ismertetésére helyezi a hangsúlyt. Egyes fejezetek végén találhatunk megoldandó feladatokat, amik sok esetben a bemutatott példák továbbfejlesztéséről szólnak, de akad néhány független gyakorlat is.

A könyvben található gyakorlati feladatok száma 38 db, melyek többségének a megoldása a könyv végén megtalálható.

A könyv digitalizált változata az ELTE honlapján megtalálható.

Konklúzió

A fenti könyvek mindegyike érinti az alábbi témaköröket:

  • elemi feladatok,
  • egydimenziós tömbök,
  • függvények,
  • mutatók,
  • kétdimenziós tömbök,
  • struktúrák,
  • fájlkezelés,
  • láncolt listák.

Ezek mindegyike emelt szintű érettségi vagy egyetemi vizsga tananyag. Tehát jól látható, hogy szinte bármelyik fenti programozás könyv jó választás lehet, sőt ha több könyvet is elolvas valaki, akkor biztosan nem marad fehér folt a tudásában.

Orsó Lajos: Programozz Te is mesterfokon! Munkafüzet I.

Ami viszont mindegyik könyv hátránya, hogy nagyon kevés gyakorlati feladatot tartalmaznak. Témakörönként átlagosan 3-4 feladatot, ami nem elég ahhoz, hogy egy kezdő programozó alapos tudást szerezzen.

Ehhez nyújt kitűnő támogatást a szinte bármelyik programozás könyv mellé ajánlott Programozz Te is mesterfokon! Munkafüzet I. című kiadványom, amely a fenti témaköröket egyaránt tartalmazza és mindegyikhez 25 gyakorló feladatot biztosít. Sőt ezek mellé minden témakörhöz 10 ellenőrző kérdést, 5 feleletválasztós tesztet és 1 keresztrejtvényt is készítettem, hogy az elméleti tudásanyag is jól visszaellenőrizhető legyen.

A nunkafüzetben található gyakorlati feladatok száma 225 db, melyek megoldásait a könyv nem tartalmazza, de a könyv weboldalán akár egyesével is beszerezhetőek a Feladatvásár menüpontban.

A munkafüzetem az ajánlott irodalmakkal együtt kitűnő az önálló programozás tanuláshoz, az emelt szintű informatika érettségihez vagy éppen bármelyik egyetemi C programozás vizsgához.

Ajánlom a fenti programozás könyveket mindenkinek, aki szeretne megtanulni magabiztosan programozni!